Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες – υπηκόους τρίτων χωρών, θα υλοποιηθούν σε εφτά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα). Πιο συγκεκριμένα, στη Λάρισα, θα υλοποιηθούν δύο (2) επιμορφωτικά σεμινάρια με χρονική διάρκεια εκατόν σαράντα (140) ώρες το καθένα και ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι τρία (23) άτομα ενώ θα ανταποκρίνονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την ήδη υπάρχουσα γνώση των αντικειμένων εκπαίδευσης: [α] αρχάριοι, [β] μέσου επιπέδου, [γ] προχωρημένοι.

Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων από μετανάστες και μετανάστριες με ανήλικα παιδιά, έχει προβλεφτεί φύλαξη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικούς παιδαγωγούς.

Τα επίπεδα των μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται απολύτως στις απαιτήσεις της πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την εκπαίδευσή τους προχωρώντας – μετά το τέλος του προγράμματος – στις διαδικασίες πιστοποίησης που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, προσκομίζοντας φωτοτυπία διαβατηρίου (δύο όψεων), άδειας διαμονής και μια πρόσφατη φωτογραφία.

Πληροφορίες : «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε Α.Ε., Παλαιολόγου 19, Λάρισα τηλ. 2410-554026, κ. Λάτσου Αλεξία ή στην ιστοσελίδα του έργου www.dimitra.gr/alphaomega/

Η εν λόγω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2011 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, από το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ. (Συντονιστής φορέας), το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS.

Αφήστε ένα σχόλιο

Αναζήτηση Προγράμματος