Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος GETIR «Στέλεχος Ευφυών και Υπεύθυνων Περιοχών (δήμων, περιφερειών)».

 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για τους επωφελούμενους του έργου, στελέχη και τεχνικοί από φορείς και οργανισμούς που εμπλέκονται σε θέματα της τοπικής ανάπτυξης, εμπειρογνώμονες και ειδικοί στην τοπική ανάπτυξη, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, φορείς υπεύθυνοι για την υλοποίηση διαδικασιών εκπαίδευσης και πολιτικών απασχόλησης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το αναγνώσουν σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου www.getir.eu.

Το GETIR είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στη δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ, αυτό του Στελέχους Ευφυών και Υπεύθυνων Περιοχών (δήμων, περιφερειών). Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται στις διοικητικές/διαχειριστικές δεξιότητες που θα πρέπει να ενσωματώνει ένα τέτοιο στέλεχος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί στο να συμβάλει ώστε να δοθεί μια απάντηση στις σημερινές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης, όπου επικρατούσε η ίδια εκπαίδευση και οι ίδιες δεξιότητες τα τελευταία 15 χρόνια μέσω της κατάρτισης ενός νέου προγράμματος σπουδών στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης και της πιλοτικής δοκιμής αυτού του νέου ευρωπαϊκού προφίλ που ονομάζεται Στέλεχος Ευφυών και Υπεύθυνων Περιοχών (δήμων, περιφερειών)

Το πρόγραμμα GETIR συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συμμετέχουν, πέραν του Κ.Ε.Ε. «Δήμητρα», οργανισμοί από την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ρουμανία και την Βουλγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ και τον κ. Μόσχη Λευτέρη, Παλαιολόγου 19 Λάρισα, τηλ. 2410 554026, www.dimitra.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

Αναζήτηση Προγράμματος