Πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης ξένων γλωσσών που έχει ως στόχο την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
 • 4 Σεπτεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα
Πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης γαλλικών που έχει ως στόχο την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
 • 4 Σεπτεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα
Πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης γερμανικών που έχει ως στόχο την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
 • 4 Σεπτεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα
Πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης γερμανικών που έχει ως στόχο την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
 • 4 Σεπτεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα
Στόχος του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να μάθει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης • 3 Σεπτεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος τις διαδικτυακές «παγίδες» και να ξεχωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν στο Διαδίκτυο.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης


 • 3 Σεπτεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα
Αναζήτηση Προγράμματος