Στις αρχές Νοεμβρίου του 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των έξι ευρωπαίων εταίρων του έργου Certi.MenTu (Πιστοποίηση για Μέντορες και Συμβούλους)

Μέντορες, είναι εργαζόμενοι που παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους εσωτερικά, εντός του οργανισμού. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτές μαθητευομένων, οι υπεύθυνοι τμημάτων και ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμβουλοι είναι εκπαιδευτές ή επόπτες ή εργαζόμενοι σε οργανισμούς προώθησης στην απασχόληση, που υποστηρίζουν τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και γενικότερα όσους απευθύνονται σε αυτούς, ενθαρρύνοντας την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, την προώθηση τους, την ένταξη ή την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Ως εκ τούτου σύμβουλοι και εκπαιδευτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Για να κάνουν τη δουλειά αυτή σωστά, απαιτείται ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, προσωπικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει.

Κατά τη διάρκεια του διετούς αυτού προγράμματος, οι εταίροι θα διερευνήσουν τις απαραίτητες ικανότητες προκειμένου να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις αυτών των συγκεκριμένων επαγγελματιών Μεντόρων και Συμβούλων.

Στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν του «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε. Α.Ε και οργανισμοί από Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Πολωνία και Σουηδία.

Ένα από τα κύρια και καινοτόμα χαρακτηριστικά είναι η πιστοποίηση που χορηγείται στο τέλος του προγράμματος, ISO 17024 η οποία θα έχει ισχύ σε όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ,Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα, Υπεύθυνος για επικοινωνία: Λευτέρης Μόσχης, Τηλ.: 2410 554026, Φαξ: 2410 554028, e-mail: moschis@dimitra.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

Αναζήτηση Προγράμματος