Το Κέντρο Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Certi.MenTu (Πιστοποίηση για Μέντορες και Συμβούλους). Το πρόγραμμα «Certi.MenTu» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου υποστήριξης για μέντορες και συμβούλους.

 

Κατά τη διάρκεια του διετούς αυτού προγράμματος, οι εταίροι θα διερευνήσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες προκειμένου να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις αυτών των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Ένα από τα κύρια και καινοτόμα χαρακτηριστικά είναι η πιστοποίηση ISO 17024 που χορηγείται στο τέλος του προγράμματος, η οποία θα έχει ισχύ σε όλη την Ευρώπη.

Στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν του «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε. Α.Ε και οργανισμοί από Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Πολωνία και Σουηδία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ και τον κ. Μόσχη Λευτέρη, Παλαιολόγου 19 Λάρισα, τηλ. 2410 554026, www.dimitra.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

Αναζήτηση Προγράμματος