Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση / Κόστος 7€

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να μάθει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης προκειμένου να πραγματοποιήσει με ευκολία διαδικτυακές συσκέψεις.

Θεματικές ενότητες
  • Λογισμικό Παρουσίασης
  • Συστήματα για Διαδικτυακές Συσκέψεις (online meetings)

-          Webex

-          Zoom

-          Microsoft Teams

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

  • να ρυθμίζει και
  • να χρησιμοποιεί τα διαδικτυακά εργαλεία για διαδικτυακές συσκέψεις (web meetings)
Κόστος Συμμετοχής
Εργαλεία Τηλεδιάσκεψης
7.00
Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.

Αφήστε ένα σχόλιο

Πληροφορίες Προγράμματος