Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος European Cultural Learning Network (ECLN), στο Λονδίνο , στις 9 – 11 Ιανουαρίου 2013.

 

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνάντησης, εκπρόσωποι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Δανία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία, Κροατία, Εσθονία, Κύπρο και Ελλάδα) αντάλλαξαν ιδέες και προτάσεις για την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας προκειμένου να σχεδιάσουν με ακρίβεια τα επόμενα στάδια του έργου.

Το έργο European Cultural Learning Network (ECLN), είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τριών χρόνων. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία ενός πολυδιάστατου δικτύου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την πολιτισμική μάθηση, το οποίο θα διερευνά τη συνεργασία στη δια βίου μάθηση μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο ECLN επικοινωνήστε με την κ. Ισιδώρα Δολούδη: 2410-554026, doloudi@dimitra.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

Αναζήτηση Προγράμματος