Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07/03/2013 και την Παρασκευή 08/03/2013 στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. στην Αθήνα, η τρίτη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “CQAF, a provider online model” – “Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – online μοντέλο σε επίπεδο παρόχων”.

Το έργο αναπτύσσει ένα λειτουργικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία και έγγραφα τα οποία είναι κοινά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να Διασφαλίζεται η Ποιότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.). Αποτελεί συνέχεια της δράσης που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011, μέσα από την οποία αναπτύχθηκε η βασική δομή και το περιεχόμενο του Μοντέλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκε η πρόοδος του έργου και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν και αφορούν: •Τη προσαρμογή του μοντέλου, καθώς και του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης (θα το χρησιμοποιούν οι οργανισμοί κατάρτισης προκειμένου να διαπιστώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν) στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. •Την δημιουργία λεξικού προκειμένου να αποσαφηνίζονται λέξεις και φράσεις κλειδιά που περιέχονται στο μοντέλο. •Την ολοκλήρωση, πιλοτική εφαρμογή και στη συνέχεια την πλήρη λειτουργία του μοντέλου σε online Μορφή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή οργανισμών από την Ελλάδα, την Σουηδία, την Ισπανία, την Ολλανδία και την Κύπρο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Αναζήτηση Προγράμματος