Επιδοτούμενα Προγράμματα

Είσαι Άνεργος;

150 ώρες / Επιδότηση 2.500€
Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία θα προσφέρει εργασία 8μηνης διάρκειας σε άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Από 29/6/2020
580 Ώρες / Επιδότηση 2.520€
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ» Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση και η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης...

Είσαι Εργαζόμενος;

40 ώρες / Επιδότηση 200€
Κάνε την Αίτησή σου και ενίσχυσε το βιογραφικό σου, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
* Πληροφορική / Πωλήσεις/ Marketing/ Ξένες γλώσσες/ Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας κ.α.

Έχεις Επιχείρηση;

Επιδοτούμενη Απασχόληση Προσωπικού

Βρες το προσωπικό που ταιριάζει στην επιχείρησή σου, υποδεχόμενος άτομα για πρακτική άσκηση
ή πρόσληψη για την κάλυψη των επιχειρησιακών
σου αναγκών.

Επιδοτούμενη Εκπαίδευση Εργαζομένων

Επωφελήσου από την επιδότηση του πόρου ΛΑΕΚ 0,24% και εκπαίδευσε τους εργαζομένους σου
χωρίς καμμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Η δια βίου εκπαίδευση είναι η κάθε μαθησιακή διαδικασία, στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης, τα οποία απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας, εφαρμόζοντας σε αυτά πολιτικές κατά των διακρίσεων για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με πολλούς σημαντικούς φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα κατάρτισης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ευρωπαϊκή προοπτική σε όσους το επιθυμούν.

Αναζήτηση Προγράμματος