Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες – υπηκόους τρίτων χωρών, θα υλοποιηθούν σε εφτά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα). Πιο συγκεκριμένα, στη Λάρισα, θα υλοποιηθούν δύο (2) επιμορφωτικά σεμινάρια με χρονική διάρκεια εκατόν σαράντα (140) ώρες το καθένα και ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι τρία (23) άτομα ενώ θα ανταποκρίνονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την ήδη υπάρχουσα γνώση των αντικειμένων εκπαίδευσης: [α] αρχάριοι, [β] μέσου επιπέδου, [γ] προχωρημένοι.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των έξι ευρωπαίων εταίρων του έργου Certi.MenTu (Πιστοποίηση για Μέντορες και Συμβούλους)

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες – υπηκόους τρίτων χωρών, θα υλοποιηθούν σε εφτά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα).

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

The kick off meeting of the European project “European Cultural Learning Network (ECLN) was successfully completed in London on 9 - 11 January 2013.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος European Cultural Learning Network (ECLN), στο Λονδίνο , στις 9 – 11 Ιανουαρίου 2013.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

Την Πέμπτη 28/02/2013 και ώρα 15:00-19:00, έχει προγραμματιστεί η έναρξη του πιλοτικού σεμιναρίου "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ" στη βασική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Δια βίου Μάθηση (ERF) «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERF.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

This is the first Newsletter of PEER REVIEW for EQAVET, which is a 2 year Leonardo Da Vinci TOI European project coordinated by DIMITRA ITD. Organizations from Sweden, Bulgaria, France and Poland participate in the project.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

Αυτό είναι το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του PEER REVIEW for EQAVET, ενός Ευρωπαϊκού έργου Λεονάρτντο Ντα Βίντσι, ΤΟΙ δύο ετών που συντονίζεται από το "ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ".

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

On Thursday 07/03/2013 and Friday 08/03/2013 will be held at the premises of "Dimitra" I.T.D. In Athens, the 3rd transnational meeting of the European program “CQAF-online: Common Quality Assurance Framework-VET, a provider online model”.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στον χώρο της σκηνογραφίας και της θεατρικής τέχνης» (On.Scene στη Ρώμη, στις 31 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2013.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020
 • 0 Comment
Περισσότερα
Αναζήτηση Προγράμματος