Την Πέμπτη 07/03/2013 και την Παρασκευή 08/03/2013 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. στην Αθήνα, η τρίτη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “CQAF, a provider online model” – “Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – online μοντέλο σε επίπεδο παρόχων”.

 

Το έργο αναπτύσσει ένα λειτουργικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία και έγγραφα τα οποία είναι κοινά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να Διασφαλίζεται η Ποιότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.). Το έργο αποτελεί συνέχεια της δράσης που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011, μέσα από την οποία αναπτύχθηκε η βασική δομή και το περιεχόμενο του Μοντέλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα από την δοκιμή – εφαρμογή του, που πραγματοποιήθηκε σε 20 οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης της Σουηδίας και θα παρουσιασθεί η διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποία το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή οργανισμών από την Ελλάδα, την Σουηδία, την Ισπανία, την Ολλανδία και την Κύπρο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Αναζήτηση Προγράμματος